Międzynarodowa współpraca biznesowa (współpraca Rzeszów Monachium) między Rzeszowem a innymi krajami, zwłaszcza Europy zachodniej, w szczególności Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy (Monachium), Dania, Austria, Szwajcaria. Współpraca między firmami z branży informatycznej polegająca na wejściu polskich firm IT na rynki zagraniczne i pozyskiwanie klientów z tych krajów.

WSPÓŁPRACA RZESZÓW MONACHIUM

Reprezentowanie podkarpackich firm informatycznych w krajach Europy zachodniej, wsparcie eksportu do Niemiec (Monachium), Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Austrii.

Moje wsparcie dotyczy branży lotniczej (Dolina Lotnicza) i innych inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego, ale nie ograniczam się wyłącznie ani do branży IT, ani do firm z województwa podkarpackiego. Dowiedz się więcej na temat moich działań eksportowych w Monachium (Bawaria). -> KONTAKT

Ciekawostka

Produkt krajowy brutto (PKB) Bawarii za rok 2016 wyniósł 567,97 bilionów EUR. A dla porównania – PKB całej Polski za ten sam rok to 469,5 biliona $. W 2016 roku ilość przyznanych patentów przez Europejski Urząd Patentowy: Niemcy 18728, Polska 180.

Więcej ciekawych danych na stronie: http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2016/statistics/granted-patents.html#tab2

Więcej o możliwościach współpracy Polska Niemcy