Rozwój współpracy polsko-niemieckiej. Rozwój biznesu i współpraca międzynarodowa. Rozwój biznesu w Polsce i Niemczech (Monachium).

Rozwój biznesu w Polsce i Niemczech (Monachium)

 • organizowanie i nawiązanie kontaktów z firmami z branży informatycznej (z innych branż również), uczelniami oraz organizacjami z Polski i Niemiec,
 • pomoc w pozyskiwaniu polskich pracowników w branży informatycznej i innych branżach,
 • identyfikacja rzetelnych wykonawców dla informatycznych projektów,
 • poszukiwanie możliwości współpracy między firmami z Polski i Niemiec,
 • reprezentacja (handlowa i marketingowa) firm na terenie Polski i Niemiec,
 • działania Public Relations,
 • promocja oferty na rynku polskim i niemieckim,
 • transfer wiedzy,
 • tworzenie konsorcjów firm do realizacji dużych projektów informatycznych,
 • zarządzanie projektami,
 • identyfikacja źródeł finansowania projektów,
 • rozwój kapitału ludzkiego poprzez organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów, spotkań networkingowych, szkoleń, itp.
 • opracowanie zintegrowanej oferty dla interesariuszy zewnętrznych,
 • działania na rzecz rozwoju współpracy firm polskich i niemieckich,
 • przedstawicielstwa w Polsce i Niemczech.

Rozwój współpracy polsko-niemieckiej