Rzeszów. Uroczystość odsłonięcia pomnika Leopolda Lisa-Kuli. Przemówienie prezydenta Ignacego Mościckiego pod pomnikiem, rok 1932-09-19

Rzeszów. Uroczystość odsłonięcia pomnika Leopolda Lisa-Kuli. Przemówienie prezydenta Ignacego Mościckiego pod pomnikiem, rok 1932-09-19