Konkurs o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Zdobądź znak jakości!

Mamy 5 kategorii konkursowych:
Kategoria I. Debiut roku.
Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
Kategoria III. Sukces rynkowy.
Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Zgłoszenia: znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

Pakiety wsparcia w ramach konkursu

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie:

a) za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);

b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Ponadto, w ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one a celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.